Autosurguuli.mn

Монгол Улсын автосургуулиудын нэгдсэн лавлах
"Замын хөдөлгөөний
хууль, дүрэм"-ийн
тест

Ном

МОТОЦИКЛ ЖОЛООДОХ ОНЦЛОГ

Зураг

Р.Цэнд

Осол гэмтлийн үед үзүүлэх анхны тусламж

Зураг

Авто тээврийн хэрэгслийн тоо нэмэгдэж, хурдны хэмжүүр өсөхийн хирээр тэдгээртэй холбоотой зам дээрх осол гэмтэл нэмэгдсээр байна. Үүний гол шалтгаан нь хүмүүсийн болгоомжгүй байдал, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахгүй байх, замын нөхцөл байдал, зарим ур чадваргүй жолооч нар байдаг. Осол гэмтлээс шалтгаалсан нас баралт нь зүрх судасны өвчин, хавдраас шалтгаалсан нас баралтын дараа орж байгаа нь одоо үеийн анхаарал татсан асуудлын нэг болж байна ...

Лавлах утас:

Үнэ:

“Монгол улсын замын хөдөлгөөн” эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

Зураг

Энэхүү эмхэтгэлд Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон харилцаа, автотээвэрлэлт, автотээврийн хэрэгслийг ашиглахтай холбогдсон харилцаа, жолоочийг хариуцлагын албан журмын даатгалд хамруулах, зам тээврийн ослын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөд учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хохирогчийн эрхийг хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулах тухай хуулиуд, Улсын их хурлын тогтоол, Улсын дээд шүүхийн тайлбар, Засгийн газрын тогтоол, МУ-ын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 2012-2020 оны үндэсний стратеги, Монгол улсын замын хөдөлгөөний дүрэм, холбогдох журмууд, бусад хуулиудын холбогдох зүйл, заалтуудаас хэсэгчлэн оруулсан байна.

Жолооч бэлтгэх үйл ажиллагаатай холбоотой: Тээврийн хэрэгслийн жолоочийн мэргэжлийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам, тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх журам, автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолооч бэлтгэх, мэргэшил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр, автотээврийн хэрэгслийн мэргэшсэн жолоочийн шалгалт авах, үнэмлэх олгох журам, жолооны сургалт явуулах шаардлага хангасан эсэх тухай дүгнэлт гаргах журам, жолоочийн мэргэжлээр ажиллахад бүрмөсөн болон түр хориглох өвчний жагсаалт зэргийг багтаасан байна. Энэхүү эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэлийг эдгээр хууль, журам, эрх зүйн актуудыг хэрэглэдэг байгууллага, албан тушаалтны хэрэгцээнд, мөн автосургуулиудын замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн болон жолоодлогын дадлагын багш нар, автосургуульд суралцагчдын эрх зүйн боловсролд зориулан гаргажээ.

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Жолоочийн товч лавлах

Зураг

Монгол улсын замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн эрчимтэй өсөлт, хөдөлгөөнд оролцогчдын замын хөдөлгөөний дүрмийн мэдлэг хангалтгүй, зарим жолооч нарын дадал чадваргүй байдал, явган зорчигчдын эмх замбараагүй хөдөлгөөн зэрэг нь зам тээврийн осол үүсэх гол шалтгаан болж байна. Жил бүр зам тээврийн ослын уршигаар амь нас, эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн чадвараа алдагсдын тоо байнга өсөх боллоо. Иймд төрийн болон төрийн бус байгууллагууд хамтран ажиллаж замын хөдөлгөөнд оролцогчдын замын хөдөлгөөний хууль, дүрэм, хөдөлгөөний аюулгүй байдлын онолын мэдлэгийг дээшлүүлэх, хөдөлгөөний сахилга, соёлыг сайжруулах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байгаа тул энэхүү “Жолоочийн товч лавлах”-ыг эмхэтгэн хэвлэж гаргалаа. Энэ эмхэтгэлд замын хөдөлгөөнд оролцогчдын мэдвэл зохих хууль дүрэм, замын болон цаг агаарын хүнд нөхцөлд тээврийн хэрэгсэл жолоодох зөвлөгөө, замын тэмдэг, тэмдэглэлийн зарим тайлбар, зам тээврийн осолд холбогдсон жолоочид өгөх зөвлөгөө, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын эрх зүйн хариуцлагын тухай болон шаардлагатай утасны жагсаалт зэргийг багтаасан тул гарын авлага болгон хэрэглэхийг зөвлөж байна.

Лавлах утас:

Үнэ:

Анхны тусламж гарын авлага

Зураг

Өнөө үед эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ өргөжин хөгжиж байгаа ч алслагдсан газарт ажиллаж, амьдарч байгаа болон амралт аялалаар яваа хүмүүсийн хувьд анхны тусламжийн талаар тодорхой мэдлэгтэй байх, хүнд хэцүү үед наад захын арга хэмжээг авч чаддаг байх шаардлага амьдралаас байнга урган гарч байдаг. Гэмтэл бэртлээс хамаарч биеийн хэд хэдэн эрхтэн тогтолцоонууд хямардаг бөгөөд нэн даруй анхны тусламжийг зөв үзүүлснээр эрхтэн тогтолцоонуудын хэвийн үйл ажиллагааг сэргээж, хүндрэлийг багасгахад чухал ач холбогдолтой. Ослын үед яаралтай тусламжийг нэг талаас эмнэлгийн байгууллага үзүүлэх боловч нөгөө талаас эмч иртэл хувь хүн өөртөө болон бусдад үзүүлэх шаардлагатай нөхцөл байдал үүсдэг. Шаардлагатай үед яаралтай тусламж үзүүлэхэд тань энэхүү гарын авлага хувь нэмэр болно гэдэгт итгэж байна.

Лавлах утас:

Үнэ:

Эмнэлгийн анхны тусламж

Зураг

Анхны тусламжийн тухай ойлголт, цус алдалт түүнийг тогтоох аргууд, хугарал, үений суналт няцрал мултрал, түлэгдэлт, хөлдөлт, осголт, наранд цохиулах, живэх, амьтанд зуулгах хазуулах хатгуулах, хордлого, цахилгаан гүйдэлд цохиулах, зүрхэнд шууд бус иллэг хийх, зохиомол амьсгал хийх, амьсгал бүтэх, боолт хийх, анхны тусламжийн эмийн сан г.м.

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Троллейбусны жолооч бэлтгэх сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Техникийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Троллейбусны цахилгаан тоноглол

2. Троллейбусны механик ба хийн тоноглол

3. Троллейбусны техник ашиглалтын дүрэм

4. Ашиглалт, эдийн засаг

5. Троллейбусны орлого, зарлагын тооцоо

6. Хөдөлмөр хамгааллын хичээл

7. Эмнэлгийн анхны тусламж хичээл

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр

Лавлах утас:

Үнэ:

Тээврийн хэрэгслийн ВС болон ВСД ангиллаас Е ангилалд шилжих сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хөдөлгүүр

2. Шасси

3. Автомашины цахилгаан тоноглол

4. Ашиглалт, эдийн засаг

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Тээврийн хэрэгслийн ВС болон ВСЕ ангиллаас Д ангилалд шилжих сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хөдөлгүүр

2. Шасси

3. Автобусны цахилгаан тоноглол

4. Ашиглалт, эдийн засаг

5. Механизмын засвар, техникийн үйлчилгээ

6. Эмнэлгийн анхны тусламж

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Автобусны маршрутад хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Тээврийн хэрэгслийн В ангиллаас С ангилалд шилжих сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Суурин газрын гадна хийх дадлага

3. Суурин газрын замын хөдөлгөөнд хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Тээврийн хэрэгслийн В, ВС ангиллын жолооч бэлтгэх давтан сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Суурин газрын замын хөдөлгөөнд хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн давтан сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Тээврийн хэрэгслийн ВС ангиллын жолооч бэлтгэх үндсэн сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хөдөлгүүр

2. Шасси

3. Цахилгаан тоноглол

4. Эмнэлгийн анхны тусламж

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Суурин газрын гадна хийх дадлага

3. Суурин газрын замын хөдөлгөөнд хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Тээврийн хэрэгслийн В ангиллын жолооч бэлтгэх үндсэн сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хөдөлгүүр

2. Шасси

3. Цахилгаан тоноглол

4. Эмнэлгийн анхны тусламж

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Суурин газрын гадна хийх дадлага

3. Суурин газрын замын хөдөлгөөнд хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Мотоциклийн жолооч бэлтгэх үндсэн сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Мотоциклийн хүчний агрегат

2. Мотоциклийн цахилгаан тоноглол

3. Эмнэлгийн анхны тусламж

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан

Механизмын жолооч бэлтгэх үндсэн сургалтын хөтөлбөр

Зураг

• Замын хөдөлгөөний хууль, дүрмийн хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хууль, дүрэм

2. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс

• Техникийн онолын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Хөдөлгүүр

2. Шасси

3. Комбайны бүтэц, ажиллагаа

4. Хөрс боловсруулах машины бүтэц, ажиллагаа

5. Механизмын засвар, техникийн үйлчилгээ

6. Эмнэлгийн анхны тусламж

• Жолоодлогын дадлагын хичээлийн хөтөлбөр:

1. Жолоодлогын талбайд

2. Суурин газрын гадна хийх дадлага

Лавлах утас:

Үнэ: дууссан


Замын хөдөлгөөний одоогийн байдал

http://www.its.mn

Зар

99796646: 2016-03-09 05:15:19
CE.meregshsen uls hoorondiin vnemleh garguulan.utas 99796646
90203941: 2016-03-10 05:43:45
niitiin teevriin mergeshsen unemleh garguulna.
89897004: 2016-03-15 04:58:07
Хан уул дүүргийн шилэн хурдын ойролцоо 7 хоногийн хагас бүтэн сайнд ажлын заваараа хотын хөдөлгөөнд жолооны дадлага хийлгэх машинтай багш байвал холбоо барина уу.
88634149: 2016-03-25 10:12:16
c d e angilal daruulmaar bna surgaltand ni suuwal her udah ve darad uguh hun bnu
91915017: 2016-04-01 12:49:18
алсын удирдлагатай автомат гаражын хаалга захиалгаар хийнэ, засна, угсрана утас:91915017 94199244
99262273: 2016-04-08 20:16:07
sain baitsgaanuu bi auto zasvarchin aar surah gesen ymaa ymar surguuli baidag ym boloo medeh gesiin
99020304: 2016-04-19 12:35:07
Мотоцикль барьж сурмаар байна. Ажилтай тул ажлын бус цагаар ганцаарчилсан сургалтыг Хан Уул дүүргийн 2 р хороонд авмаар байна.
99929767: 2016-04-25 11:16:46
Жолоочийн эрх сэргээх шалгалтанд бэлтгэх сургалт явагдаж байна. Давтлагыг компьютер дээр хийнэ.
89108820: 2016-05-02 05:59:24
baynmongol horoolol hawitsaa joloonii surguuli bdg bolwuu
: 2016-06-08 05:53:47
Утас:
Зар:

Саяхан үзсэн

contact@autosurguuli.mn